Kunnostustalkoot Koronjoella

Koekalastus Koronjoella

Koronjoessa toteutettiin eilen sähkökoekalastuksia taimenkannan nykytilan selvittämiseksi sekä kunnostustoimien vaikutusten seuraamiseksi. Tulevana lauantaina Koronjoella järjestetään yhteistyössä Koron osakaskunnan ja Suomenselän kalatalousalueen
kanssa kunnostustalkoot. Kuva: Heikki Holsti