Pirkanmaan päällystystyöt viikolla 22

Viikon 22 aikana tehdään päällystystöitä Tampereen Lakalaivassa, valtatiellä 3 Ylöjärvellä, sekä Virroilla valtatiellä 23  ja kantatiellä 68. Lisäksi päällystystöitä valmistelevia töitä tehdään valtatiellä 12 Pälkäneellä.

Viikon 22 päällystyskohteena olevat tiet:

  • Kt 68 Murtolahti – Ohtola, päivä
  • Vt 23 Palolampi – Kotasalami, päivä
  • Vt 3 Elovainio – Pentinmaa, yötyö
  • Lakalaivan eritasoliittymä; yötyö, ramppeja suljetaan töiden ajaksi

Valmistelevia töitä tehdään seuraavilla kohteilla:

  • Vt 12, Harhala - Laitikkala

Töitä tehdään sekä päivä- että yöaikaan. Liikenne ohjataan työmaan ohi. Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus. Eritasoliittymissä ramppeja suljetaan liikenteeltä töiden ajaksi.  Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen, kun tiemerkinnät on maalattu päällystystöiden jälkeen.

Päällystystyömaiden läheisyydessä on tärkeää olla erityisen tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.